Nationaldagen 6:e juni

Ta del av Jacobs Nationaldagstal på Mälsåker i Stallarholmen:

Nationaldagstal på Mälsåker 2018
Glädjen i att engagera sig tillsammans är ofta stor, ibland är engagemanget frustrerande och ibland ger engagemanget upphov till ilska och misstroende. Ibland har engagemangets medförda magont ett större och längre perspektiv.
Engagemangets många känsloyttringar kan uppstå i ett skolarbete som elev,
som förälder vid förändringar i skolan eller som medborgare i en medelstor kommun, i en liten men livskraftig ort.
Och då inte i vilken håla som helst… i Stallarholmen
Och det är som vi alla vet inte vilken håla som helst.

Nationaldagsfirare,
Besökare på vår fantastiska plats, Nya Stallarholmsbor och sedan generationer djupt rotade Stallarholmsbor, idag firar vi OCH idag flaggar vi OCH idag är vi stolta över vår plats och vårt land.

Stallarholmen OCH Sverige OCH Världen är vårt hem
Stallarholmen OCH Sverige OCH Världen är vår fristad
Stallarholmen OCH Sverige OCH Världen är vårt gemensamma ansvar
Idag är en högtidlig dag, en dag för reflektion över vår plats, men också över vår plats i världen.
Idag på nationaldagen välkomnar vi de som är nya svenska medborgare.
Vi tillsammans,
du och jag firar vår plats… vår nation.

Vi gör det i en tid av ökad instabilitet och oro i världen. Krig om territorier och om cyberrymden, ekonomisk instabilitet med risk för handelskrig och en kamp mot klockan när det gäller hoten mot vårt sätt att leva våra liv och bruka vår mark på grund av klimatförändringar. Vi ser det och känner det i jorden när vi inspekterar våra grödor.
Du och jag har det gemensamma ansvaret att möta dessa frågor. Att kalla det som är problem för problem och det som är utmaningar för utmaningar. OCH tillsammans försöka göra något åt problemen och rusta oss för att klara utmaningarna.

Ordet OCH är viktigt, du OCH jag.

Du och jag är individer med skaparkraft, talarkraft och skrivarkraft. Krafter som stöds av 1809 års regeringsform. Grundläggande medborgliga rättigheter, fri religionsutövning och tryck- och yttrandefrihet har byggt vårt samhälle. Rättigheter som har sina rötter just denna dag, den 6:e juni för 209 år sedan.

Vi ser idag en utveckling där fler och fler av våra oerhört
komplexa samhällsfrågor avgörs i ett Twitter eller Facebookflöde, tonläget är ofta högt och budskapen så korta att de blir omöjligt att sätta in frågorna i en helhet. Vad är då helhet i en global värld? Är det vår ort, är det vår kommun, är det Sverige, är det världen eller är det så att helheten skapas av vår ort OCH vår kommun OCH Sverige OCH Världen? Ett litet exempel, 2 % av Svenska grundskoleelever anses tillhöra nivån avancerad i matematik, 2 %. Samma siffra i Singapore är 52 %. Dessa elever ska skapa vår framtid, utveckla framtidens globala företag och det görs inte idag i Sverige ELLER i Singapore, det görs idag i Sverige OCH i Singapore. Vi är i Sverige fria att leva och verka i en demokrati, Fria att tillsammans välja vår framtid. Det är friheter vi inte får ta för givet. Som medborgare axlar vi medborgarskapets hela ansvar. Därför är det upp till oss att vara delaktiga, att vara engagerade medborgare i helheten.

Jag älskar kartor, att se visuella bilder av vår omgivning och hur vi kan bevara den, omskapa den och färdas genom den. En av vår plats stora tillgångar är Mälarens vatten och dess stränder, Strängnäs kommun är ca 97000 hektar och har ca 44 mil strandlinje bara till Mälaren. Det är en enorm tillgång men egentligen främst som dragare av humankapital.
Det är du OCH jag, vi som bor här som är den stora resursen, vår ort och vårt land är De människorna som lever här.
Var och en av oss bär på unika berättelser, våra minnen och livserfarenheter skapar platsen. Med en kombination av stark lokalpatriotism OCH vilja att se möjligheterna när vi navigerar i den globala kartbilden, bygger vi vår plats ännu starkare, vi skapar tillsammans en plats där vi som medborgare tar ett gemensamt ansvar för helheten, för Stallarholmen, för Strängnäs kommun, för Sverige och för Världen.
En av huvudanledningarna till att vi samlas just idag är att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 i Strängnäs. Kalmarunionen – unionen mellan Sverige, Norge och Danmark som varat sedan 1397 upplöstes och Sverige blev åter en självständig stat.
För mig har begreppet självständig stat OCH Sverige varit en sån självklarhet till för en tid sedan. Vi rustade ner och tog vår nation förgiven. Nu rustar vi oss igen och följer vår omvärlds lynnighet med större noggrannhet.
När vi ser vår svenska flagga vaja i vinden… som idag är påtaglig, ska vi sträcka på oss lite extra, vi är svenskar och vi ska känna glädje och stolthet i gemenskapen. Vi ska vårda, vara stolta över och njuta av vattnet som ger oss liv… solen och vinden som ger oss energi… våra jordar som ger oss mat OCH våra skogar som ger oss tak över huvudet,

Stallarholmen OCH Sverige OCH Världen är vårt hem
Stallarholmen OCH Sverige OCH Världen är vår fristad
Stallarholmen OCH Sverige OCH Världen är vårt gemensamma ansvar
Låt oss ta det ansvaret och sprid engagemanget… för vår plats är inte i vilken håla som helst… vår plats är Stallarholmen OCH Sverige OCH Världen.

Tack!